Dronninger

Breels Biavl

 

 

Bestøvning af afgrøder, produktion af honning,

dronninger og bi familier.

Min dronningeavl er med Buckfast bien, og mine friparret dronninger er alle efter Ø-parret dronninger. Jeg producere dronninger til videresalg og til eget forbrug.

 

Jeg levere friparret dronninger fra omkring 1. juli.